Logo EL-COR-TECH
EL-COR-TECH

Polityka prywatności

FAQ

Strona główna

Mapa strony:

 

© 2023 created by Katarzyna Czudiak

1. Informacje ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony

http://www.el-cor-tech.pl zwanej dalej Serwisem.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi tj. ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


2. Informacje o Administratorze


Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma:
EL-COR-TECH PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ELŻBIETA TECHMAŃSKA z siedzibą w województwie opolskim, ul. Opolska 68, 47-120 Zawadzkie.

NIP: 969 048 84 83 REGON: 276596326.


3. Przetwarzanie danych osobowych


Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika i tylko w zakresie na jaki Użytkownik wyraża zgodę oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


4. Jakie dane gromadzi Serwis?


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.


5. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzach


Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Serwisie nie sprzedaje, ani nie wypożycza prywatnych informacji o Użytkownikach osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


6. Jak długo przechowujemy Twoje Dane osobowe?


Po otrzymaniu od Ciebie danych osobowych przez formularze dostępne na stronie, przechowujemy je przez możliwie najkrótszy czas, który jest niezbędny do realizacji konkretnego celu formularza. W większości przypadków Dane osobowe są usuwane po 90 dniach od wprowadzenia.


7. Wgląd i zmiany Danych osobowych


Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


8. Linki zewnętrzne


W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis

www.el-cor-tech.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


9. Zmiany w tej polityce prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


10. Postanowienia końcowe


Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.
Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub informacji zebranych w ramach niniejszej Polityki prywatności, napisz do nas na

adres: kontakt@el-cor-tech.pl, lub skontaktuj się z nami bezpośrednio pisząc lub odwiedzając siedzibę Firmy.

Polityka prywatności